Beheer van de aansluitingen,
testen, instellingen en controles

Installatie en inbedrijfstelling

Onze teams van technici voeren ter plaatse de installatie en inbedrijfstelling van de uitrustingen uit:

 • Assistentie tijdens het uitladen en het opstellen
 • Aangemelde instantie voor ontvangst CMS-exploitatie
 • Overhandiging van het technische dossier

Onze teams van technici op verplaatsing en projectverantwoordelijken staan in voor de aansluiting, de testen en de inbedrijfstelling van uw tijdelijke installaties.

De aansluitingen:

 • Hydraulische aansluitingen met slangen voor stoom en stukken buizen tot aan uw wachtflenzen
 • Elektrische aansluitingen
 • Aansluitingen voor toevoer van stookolie – gas – elektriciteit – 100% hernieuwbare energie…

Onze instellingen en controles:

 • Van temperaturen
 • Vullen met water, hydraulische controle en controle van de veiligheid
 • Instelling van de branders – Analyse van de brandstof
 • Van oververhitting of van onderkoeling
 • Antivries en negatieve circuits

Onze ophalingen:

 • Ophaling van de uitrustingen na de verhuur

In het kader van een huurcontract worden de ophalingen van uw installaties beheerd aan het einde van de overeengekomen huurperiode.