Beheer van de aansluitingen,
testen, instellingen en controles

Installatie en inbedrijfstelling

Onze teams van technici voeren ter plaatse de installatie en inbedrijfstelling van de uitrustingen uit:

 • Assistentie tijdens het lossen en het op zijn plaats zetten
 • Erkende instantie voor het keuren en opstellen van indienststellingsrapport,
 • Overhandiging van het technische dossier

Onze teams van servicetechniekers en projectverantwoordelijken staan in voor de aansluiting, het testen en de inbedrijfstelling van uw tijdelijke installaties.

De aansluitingen:

 • Hydraulische aansluitingen met flexibele leidingen voor stoom en vaste buizen tot aan uw wachtflenzen
 • Elektrische aansluitingen
 • Aansluitingen voor toevoer van stookolie – gas – elektriciteit – 100% hernieuwbare energie…

Onze instellingen en controles:

 • Van temperaturen
 • Vullen met water, hydraulische controle en controle van de veiligheid
 • Instelling van de branders – Analyse van de verbranding
 • Van oververhitting of van onderkoeling
 • Antivries en negatieve circuits

Onze ophalingen:

 • Ophaling van de uitrustingen na de verhuur

Zoals beschreven in de huurovereenkomst worden de ophalingen van de installaties georganiseerd aan het eind van de overeengekomen huurperiode.