Elke dag bij Tibbloc…

Wederzijdse hulp, solidariteit, welwillendheid, prestaties, striktheid, organisatie, positieve energie, polyvalentie, beheer van dringende gevallen en creativiteit

…en met het oog op onze toekomstperspectieven

Transparantie, vertrouwen, zekerheid, een zelfde globale visie, beheer van de werkprocedés, vooruitgang, vastberaden, rechtvaardig en verantwoordelijk.

Performante, betrouwbare uitrustingen die aan mobiliteit aangepast zijn

Tibbloc is specifiek op de klanten gericht en staat synoniem voor een ruim gamma mobiele uitrustingen die speciaal voor het principe “plug&play” ontworpen zijn, modern, betrouwbaar en aangepast aan uw behoeften: verwarmingsinstallaties op basis van diverse energiebronnen, koelgroepen, warmtepompen, luchtbehandelingseenheden, negatieve koelgroepen, stoomketels tot 17 T/u, luchtcompressorenn en nog veel meer, allemaal op onze website te bekijken.

Energiekeuzes voor alle mogelijke situaties

Tibbloc is klantgericht en staat garant voor het invullen van uw noden op het vlak van energietoevoer. In functie van uw configuratie en uw infrastructuur of eisen, stellen wij zeven oplossingen die instaan voor de energietoevoer die bruikbaar is voor onze uitrustingen: 100% hernieuwbare energie met biomassa en koolzaad, ecologische brandstoffen, premium brandstoffen, gas en elektriciteitsvoorziening.

Technische experten en reactiviteit

Gericht naar de klanten is Tibbloc actief in alle sectoren. Of u nu een exploitant van een verwarmingsinstallatie of een koelinstallatie bent, een studiebureau voor verwarmingsoplossingen, een installateur van systemen voor klimaatbeheersing, een industrieel actief in de chemie/petrochimie, de farmaceutische sector, de voedingssector, de productienijverheid of de nucleaire sector, Voor al uw projecten biedt TIBBLOC u haar knowhow,  inzet en de reactiviteit van haar medewerkers aan: zij bezorgen u snel gepersonaliseerde antwoorden, in overeenstemming met de technische eisen, en met respect voor uw budget. Dit garandeert u perfect gekalibreerde prestaties

Gebruiksklare diensten verbonden aan de verhuur

Tibbloc richt zich bewust naar de klanten en staat synoniem voor alle diensten verbonden aan de verhuur, het installeren en ophalen van materieel, inbedrijfstelling, indien nodig ook aanpassing van uw infrastructuren, bewaking van onze uitrustingen, logistiek (transport, verplaatsing, hijsen, …), beheer van de energieën met onze tanks uitgerust met geconnecteerde voorwerpen om continuïteit van de service te verzekeren, nationale dekking maar ook technische en commerciële dekking, een technische en commerciële service 24u/7d, een dienst na verkoop en toegewijd personeel dat ter beschikking staat.

Prestaties die in projectfase gepersonaliseerd worden

Tibbloc is specifiek naar de klanten gericht en wil vóór alles een service bieden, door het leveren van specifieke, gepersonaliseerde prestaties met oog op de kwaliteit van onze prestaties. Onze afdeling projecten zal u begeleiden vanaf het moment dat u uw noden uit tot aan de uitvoering van uw project en feedback over de samenwerling. Ons team bestudeert uw behoeften om u oplossingen voor te stellen die veel verder gaan dan de verhuur van materieel.

Feedback van klanten

Bedankingen van de voorzitter van een mede-eigendom in naam van alle bewoners

“Wij willen u bedanken voor uw snelle reactie en om rekening te houden met onze problemen, zowel wat de termijn van de antwoorden als wat de genomen acties betreft (vergaderingen, helpdesk, telefonische oproepen en antwoorden, mededelingen, gemeentelijke politie).

Dit zal onze moraal zeker goed doen na 3 moeilijke dagen sinds zondag. En voor een beetje geluk is er echt weinig nodig.”