Stedelijke netwerken

Stedelijke verwarmings- en koelnetwerken

VERWARMINGSNETWERKEN

Tibbloc is de eerste partner voor stedelijke verwarmingsnetwerken (RCU = Réseaux de Chaleur Urbains) in Frankrijk. Onze verwarmingssystemen worden vóór de definitieve aansluiting geplaatst, ofwel tijdens herstellingswerken of voor uitbreidingen. Wij verzekeren dan tijdelijk stedelijke verwarming, de productie van sanitair warm water (SWW), het onder druk houden en de waterbehandeling op niveau van een wijk of een stad. Onze interventiedomeinen zijn:

Nieuwe netwerken

Verwarmingssystemen voor middellange huur in afwachting van RCU op energie uit biomassa, geothermische energie, gas…

Dringende gevallen

Tijdelijke verwarmingssystemen geleverd 24u/24 en 7D/7 voor verwarming en sanitair warm water van collectieve woningen, gebouwen toegankelijk voor het publiek…

Onderhoud

Primaire oplossing voor verwarming, overgang van netwerk onder hoge en lage druk, substations met warmtewisselaar voor de overdracht van warmte van het primaire netwerk naar het secundaire netwerk, secundair distributienetwerk.

Moderniseringen, testen & valideringen

Tijdelijke verwarmingssystemen tijdens de testfase van energieprojecten voor fatale warmteterugwinning, verbranding/methanisering van afval, valorisering van condensaten…

KOELNETWERKEN

Koelnetwerken hebben een ondergronds distributienetwerk dat meerdere kilometers lang is. Bij de uitbreiding van een netwerk moeten de eindklanten tijdelijk voor koeling hierop worden aangesloten.

Wij verzekeren deze aansluiting en de noodzakelijke onderhoudswerken, zonder onderbreking van de distributie van ijswater voor de kritieke toepassingen, zoals klimaatregeling voor ziekenhuizen, datacenters, kantoren