Publieke netten

Stedelijke warmtenetten en koelnetten

WARMTENETTEN

Tibbloc is de eerste partner voor stedelijke verwarmingsnetwerken (RCU = Réseaux de Chaleur Urbains) in Frankrijk. Onze verwarmingssystemen worden vóór de definitieve aansluiting geplaatst, ofwel tijdens herstellingswerken of uitbreidingen. Wij verzekeren dan tijdelijk de stedelijke verwarming, productie van sanitair warm water (SWW), het onder druk houden en de waterbehandeling op niveau van een wijk of een stad. Onze interventiegebieden zijn:

Nieuwe warmtenetten

Verwarmingsketels voor middellange huur in afwachting van het Publiek Stedelijk Warmetenet (PSW) op energie uit biomassa, geothermische energie, gas…

Dringende gevallen

Tijdelijke ketelhuizen geleverd 24u/24 en 7D/7 voor verwarming en sanitair warm water van collectieve woongelegeheden, Openbaar toegankelijke gebouwen, …

Onderhoud

Primaire oplossing voor verwarming, overgang van netten onder hoge en lage druk, onderstations met warmtewisselaar voor de warmteoverdracht van het primaire net naar het secundaire net, secundair verdeelnet.

Moderniseringen, testen & validaties

Tijdelijke stookplaatsen gedurende de testfases van projecten met recupertaie van verloren warmte , verbranding/methanisering van afval, herbruikbaarheid  van condensaat…

KOUDE NETTEN

Koude netten hebben een ondergronds distributienet dat meerdere kilometers lang is. Bij de uitbreiding van een net moeten de eindklanten tijdelijk op externe koeling  worden aangesloten.

Wij verzekeren deze aansluiting evenals de noodzakelijke onderhoudswerken, zonder onderbreking van de ijswaterproductie voor alle kritieke toepassingen, zoals climatisatie voor ziekenhuizen, datacenters, kantoren