Gezondheid Veiligheid Milieu

Het vrijwaren van de gezondheid en de veiligheid van teams staat centraal in onze prioriteiten en vormt een van de belangrijkste uitdagingen tijdens de realisatie van onze interventies.

Dankzij onze MASE-certificatie en de bevoegdheden van onze technici kunnen we in alle sectoren aantreden, meer bepaald ook op nucleaire sites of op SEVESO-sites.

Gezondheid Veiligheid Milieu

Neem contact met ons op

GEZONDHEID-VEILIGHEID

MASE-CERTIFICATIE

In november 2022 werd de certificatie van Tibbloc herbevestigd voor een looptijd van 3 jaar. 

Tibbloc is sinds 2016 MASE-gecertificeerd. MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) is een referentiekader voor het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, en voor het milieu. (Gelijkgesteld aan VCA in de Benelux)

 • Om ons te helpen om onze aanpak voor verbetering van de gezondheid, de veiligheid en het milieu te structureren
 • Om te beantwoorden aan de eisen van onze klanten 
logo Mase

VEILIGHEID BIJ TIBBLOC

Opleidingen/Bevoegdheden 

Al onze technici zijn opgeleid en minstens bevoegd voor:

 • De bediening van een hoogwerker
 • De bediening van hefwerktuigen ( heftruck, …)
 • Werken op hoogte waarbij een veiligheidsharnas wordt gedragen
 • Elektrische risico’s (bevoegdheid BA4 / BA5)
 • Opleiding in zake ADR

Bijkomend en in functie van de behoeften en de specificiteit van de activiteiten van klanten, kunnen onze technici ook bevoegd zijn voor:

 • Het manipuleren van koelvloeistoffen
 • Chemisch risico (Seveso-sites)
 • ATEX-risico
 • Nucleaire omgevingen (enkel in Frankrijk : CSQ- en SCN1/SCN2-opleidingen)
 • Het bedienen van een stoomketel

Dynamisch beheer van de veiligheid en continueverbetering:

 • Flashmededelingen over veiligheid, gezondheid en milieu die periodiek aan de teams worden uitgedeeld
 • Toolbox-meetings om de werknemers te sensibiliseren over veiligheidsthema’s en om de cultuur inzake veiligheid te versterken
 • Werkplaats- en werfaudits om de conformiteit met ons dynamisch beheersysteem voor de veiligheid te controleren
 • Feedback en analyse van gevaarlijke situaties en ervaringen.

Tools:

De KIZEO-app geeft op eenvoudige wijze formeel vorm aan de veiligheidsacties van de technici: risicoanalyses, aangifte van veiligheidsvoorvallen en gevaarlijke situaties, feedback over ervaringen, uiteenzettingen over de veiligheid.

Een aantal voorbeelden van acties die in 2022 werden ontwikkeld om werkzaamheden in de hoogte te beveiligen: 

 • Uitrusting van containers met ladderhaken en verankeringspunten voor de harnassen
 • Uitrusting van bovengrondse tanks met ladderhaken
 • Installatie van een lastarm op al onze vestigingen

MILIEU

 • Milieuvriendelijkere prestaties met verwarmingssystemen die weinig of geen koolstof uitstoten voor stedelijke warmtenetten, collectiviteiten, diensten-/woonsector.

100% KOOLZAAD

Groene brandstof gewonnen uit 100% plantaardige koolzaadolie, een volledig hernieuwbare en getraceerde energie die lokaal in Frankrijk geproduceerd wordt.

ECOBRANDSTOF

Goedkope, stabiele groene brandstof op basis van minimum 5% plantaardige koolzaadolie en 95% ontzwavelde stookolie.

HOUT EN PELLETS

Hout onderscheidt zich door de lage, stabiele kostprijs en vormt 100% hernieuwbare energie van lokale productie, gewonnen uit duurzaam beheerde bossen in Frankrijk.

LID VAN DE COMMUNAUTÉ DU COQ VERT

Als lid van de Communauté du Coq Vert, gelanceerd door ADEME en het Ministerie voor de Groene Transitie, nemen we op onze schaal deel aan de beweging voor creatie van een collectieve emulatie ten gunste van ecologische en energetische transitie.

Omdat wij deel uitmaken van deze Communauté du Coq Vert, beschikken we over een geheel van concrete middelen om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en de op het milieu en energie gerichte transitie van de economische context in Frankrijk te versnellen.

DE WARMTE-ENERGIE – VERWARMING EN SWW KOOLSTOFARM MAKEN

Bewust zijn van de klimaatsverandering is een uitdaging voor iedereen. Samen met haar klanten wenst Tibbloc een actieve rol te spelen in het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Na heel wat testen en opstellingen stelt Tibbloc drie assen voor ten voordele van milieuvriendelijkere prestaties:

 • Biobrandstof uit 100% hernieuwbare energie, lokaal in Frankrijk geproduceerd en getraceerd
 • Hout en houtpellets, 100% hernieuwbare energie gewonnen uit duurzaam beheerde bossen
 • Ecologische brandstof, gegarandeerd minimum 5% hernieuwbare energie.

Onze standpunten:

 • 100% Franse productie
 • De mobiele installaties koolstofarm maken: verwarmingssystemen, verwarmingsketels…
 • Groen zijn, ook voor tijdelijke oplossingen: netwerken, vermogenaanvulling, defecten, werken…