Gezondheid Veiligheid Milieu

Het vrijwaren van de gezondheid en de veiligheid van teams staat centraal in onze prioriteiten en vormt een van de belangrijkste uitdagingen tijdens de realisatie van onze interventies.

Dankzij onze MASE-certificatie en de bevoegdheden van onze technici kunnen we in alle sectoren aantreden, meer bepaald ook op nucleaire sites of op SEVESO-sites.

Gezondheid Veiligheid Milieu

Neem contact met ons op

GEZONDHEID-VEILIGHEID

MASE-CERTIFICATIE

In november 2022 werd de certificatie van Tibbloc herbevestigd voor een looptijd van 3 jaar. 

Tibbloc is sinds 2016 MASE-gecertificeerd. MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) is een referentiekader voor het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, en voor het milieu. 

 • Om ons te helpen om onze aanpak voor verbetering van de gezondheid, de veiligheid en het milieu te structureren
 • Om te beantwoorden aan de eisen van onze klanten 
logo Mase

VEILIGHEID BIJ TIBBLOC

Opleidingen/Bevoegdheden 

Al onze technici zijn opgeleid en minstens bevoegd voor:

 • De bediening van een hoogwerker (CACES PEMP R486)
 • De bediening van transportwerktuigen voor onderhoud (bediening van wagens van categorie 3 en 4 volgens R489)
 • Werkzaamheden in de hoogte waarbij een veiligheidsharnas wordt gedragen
 • Elektrische risico’s (bevoegdheid B1/B2/BR/BC)
 • Hoofdstuk 1.3 van de ADR

In functie van de behoeften en de specifieke vereisten van de activiteiten en van de klanten, kunnen onze technici ook bevoegd zijn voor:

 • Het manipuleren van koelvloeistoffen
 • Chemisch risico van niveau 1/niveau 2 (Seveso-sites)
 • ATEX-risico
 • Nucleaire omgevingen (CSQ- en SCN1/SCN2-opleidingen)
 • Het bedienen van een stoomverwarmingsketel

Animatie van de veiligheid en continue verbetering:

 • Flashmededelingen over veiligheid, gezondheid en milieu die periodiek aan de teams worden uitgedeeld
 • Debatten om de teams te sensibiliseren over veiligheidsthema’s en om de cultuur inzake veiligheid te versterken
 • Werkplaats- en bouwplaatsaudits om de overeenstemming met ons beheersysteem voor de veiligheid te controleren
 • Feedback en analyse van gevaarlijke situaties en ervaringsfeedback

Tools:

De KIZEO-app wordt gebruikt om de formalisering van de veiligheidsacties van de technici te vergemakkelijken: risicoanalyses, feedback over veiligheidsvoorvallen en gevaarlijke situaties, formalisering van ervaringsfeedback, uiteenzettingen over de veiligheid.

Een aantal voorbeelden van acties die in 2022 werden ontwikkeld om werkzaamheden in de hoogte te beveiligen: 

 • Uitrusting van containers met ladderhaken en verankeringspunten voor de harnassen
 • Uitrusting van bovengrondse tanks met ladderhaken
 • Installatie van een mastarm op al onze parken

MILIEU

Milieuvriendelijkere prestaties met verwarmingssystemen die weinig koolstof uitstoten of 100% koolstofarm zijn voor stedelijke netwerken van nutsvoorzieningen, collectiviteiten, diensten-/woonsector.

100% KOOLZAAD

Groene brandstof gewonnen uit 100% plantaardige koolzaadolie, een volledig hernieuwbare en getraceerde energie die lokaal in Frankrijk geproduceerd wordt.

ECOBRANDSTOF

Goedkope, stabiele groene brandstof op basis van minimum 5% plantaardige koolzaadolie en 95% ontzwavelde stookolie.

HOUT EN PELLETS

Hout onderscheidt zich door de lage, stabiele kostprijs en vormt 100% hernieuwbare energie van lokale productie, gewonnen uit duurzaam beheerde bossen in Frankrijk.

DE WARMTE-ENERGIEVERWARMING EN SWW KOOLSTOFARM MAKEN

Bewust zijn van de klimaatsverandering is een uitdaging voor iedereen. Samen met haar klanten wenst Tibbloc een actieve speler te zijn om de koolstofvoetafdruk te verminderen. Na heel wat testen en opstellingen stelt Tibbloc drie assen voor ten behoeve van milieuvriendelijkere prestaties:

 • Biobrandstof uit 100% hernieuwbare energie, lokaal in Frankrijk geproduceerd en getraceerd
 • Hout en houtpellets, 100% hernieuwbare energie gewonnen uit duurzaam beheerde bossen
 • Ecologische brandstof, gegarandeerd minimum 5% hernieuwbare energie.

Onze standpunten:

 • 100% Franse productie
 • De mobiele installaties koolstofarm maken: verwarmingssystemen, verwarmingsketels…
 • Groen zijn, ook voor tijdelijke oplossingen: netwerken, vermogenaanvulling, defecten, werken…