Raffinage chemicaliën – Waterproces

DE DOELSTELLING


Temperatuurregeling van water dat nodig is voor druktesten tijdens periodiek onderhoud van warmtewisselaars en hydraulische capaciteiten.

DE CONTEXT


Testwaterverwarming onder druk

Als onderdeel van regelgevend onderhoud is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat hydraulische installaties in perfecte staat zijn voordat ze weer in gebruik worden genomen.

Een van de stappen in dit proces is het uitvoeren van hydraulische tests om de sterkte en integriteit van de apparatuur te testen. Voordat deze tests worden uitgevoerd, moet het water dat wordt gebruikt voor de druktest worden verwarmd om ervoor te zorgen dat de temperatuur overeenkomt met de temperatuur die het water zal bereiken onder normale bedrijfsomstandigheden.

Dankzij deze temperatuurregeling kunnen nauwkeurigere testresultaten worden verkregen die representatief zijn voor de werkelijke prestaties van de hydraulische installaties nadat ze weer in gebruik zijn genomen.

Door de temperatuur van het testwater aan te passen aan die van normaal gebruik, is het ook mogelijk om de bedrijfsomstandigheden waaraan de apparatuur zal worden blootgesteld na het onderhoud nauwkeuriger te simuleren, waardoor de potentiële risico’s van storingen of defecten worden geminimaliseerd.

DE UITDAGING


Levering van proceswaterverwarmingscapaciteit om te voldoen aan de eisen van de klant

De hoeveelheid warmte die nodig is om het water te verwarmen, hangt nauw samen met het volume water dat verwarmd moet worden en de warmteverliezen in de te testen circuits. Het berekenen van deze verwarmingscapaciteit kan complex zijn door een aantal onvoorspelbare factoren.

In deze context is een aanzienlijk verwarmingsvermogen dat kan worden aangepast aan de werkelijke behoeften een voordeel van Tibbloc.

Met een testdruk van 3 bar en een nominaal temperatuurverschil tussen waterinlaat en -uitlaat van 70°C, en een pompdebiet van 43 m³/u, kan de benodigde verwarmingscapaciteit variëren afhankelijk van de grootte van het systeem en de specifieke omstandigheden van elke test.

DE TIBBLOC-OPLOSSING


Huur van 1 MW warmwaterproductie

De installatie van een ketelhuispakket omvat verschillende essentiële elementen om een optimale werking te garanderen. Dit omvat:

  • Een roestvrijstalen platenwarmtewisselaar met een capaciteit van 1.000 kW
  • Zes flexibele slangen van 10 meter DN50
  • Een pomp met een capaciteit van 50 m³/h die een druk van 3 bar kan handhaven
  • Een watertemperatuurcontrolesysteem voor hydraulische dichtheidstests
  • Continue beschikbaarheid met 24/7 operationele services

DE VOORDELEN


  • Snelle, efficiënte uitvoering, met installatie en inbedrijfstelling voltooid in één dag
  • Berekeningen
  • Antwoord binnen 1 dag, zodat de installatie kan worden gecontroleerd
  • Betrouwbaarheid van resultaten

Zonder investeringen in vaste activa

Ketelhuis 1 MW

Levering van 10 m³ stookolie

24/7 oproepbaar

Samenwerkingsverbanden met transportbedrijven