Farmaceutische industrie – Een nieuwe fabriek veiligstellen

DE DOELSTELLING


Een nieuwe productie-eenheid voor tandheelkundige anesthesie veiligstellen

DE CONTEXT


Investering van 40 miljoen euro

Deze farmaceutische fabriek heeft meer dan €40 miljoen geïnvesteerd, bestemd voor de verwerving van strategische patenten waarvoor een nieuwe productie-eenheid moet worden opgezet.

Deze beslissing om patenten aan te kopen weerspiegelt de ambitieuze expansiestrategie van het bedrijf, gericht op het versterken van zijn technologische portfolio en het consolideren van zijn positie op de farmaceutische markt. Deze patenten vertegenwoordigen innovaties waarmee het bedrijf nieuwe producten kan ontwikkelen of zijn productieprocessen kan verbeteren, wat bijdraagt aan zijn groei en concurrentievermogen op lange termijn.

DE UITDAGING


De continuïteit van de productie onder alle omstandigheden waarborgen

In het geval van een plotselinge stijging van de gasprijzen of een onderbreking van de gasleveringen, betekent de mogelijkheid om over te schakelen op het gebruik van huisbrandolie dat de stoomproductie die nodig is voor industriële processen behouden kan blijven, zonder de winstgevendheid of operationele efficiëntie in gevaar te brengen.

Deze strategie van proactief beheer van energiebronnen garandeert de continuïteit van de productieactiviteiten en versterkt het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het bedrijf met het oog op de uitdagingen van de markt.

Door de capaciteit te verwerven om stoom te produceren uit een verscheidenheid aan brandstoffen, is het bedrijf goed gepositioneerd om het hoofd te bieden aan de schommelingen en onzekerheden van de huidige en toekomstige energiecontext.

DE TIBBLOC-OPLOSSING


Stoomboiler met gemengde brander

Om de stijging van de gasprijzen als gevolg van de opening van een nieuwe productie-eenheid op te vangen, werd een combi-stoomketel van 3 T/u geïnstalleerd.

Ons aanbod omvat een volledig scala aan diensten, zoals een grondige studie van uw behoeften, aansluitingen, inbedrijfstelling, logistiek beheer, transport en installatie.

DE VOORDELEN


Sereniteit tegenover de energie-uitdagingen van Oekraïne

Onze aanpak stelt industrieën in staat om hun activiteit in stand te houden zonder hun productie in gevaar te brengen, door te profiteren van een betrouwbare energiebron die kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

Zonder investeringen in vaste activa

3 T/h stoomketel met gemengde brander

24/7 oproepbaar

Bewaking op afstand TIBBVIEW

Samenwerkingsverbanden met transportbedrijven

chaufferie pharmacie
Sans titre-3210