FUEL.IT-service

Beheer van brandstoffen

Tibbloc kan instaan voor de levering van een groot gamma brandstoffen:

 • Biobrandstof van koolzaad 100% hernieuwbare energie
 • Ecologische brandstof, minimum 5% hernieuwbare energie
 • Premium stookolie
 • Vloeibaar propaangas (LPG)
 • Vloeibaar aardgas (LNG)
 • Hout en houtpellets
 • Beheer van de bevoorrading

Dankzij een specifieke service, verzekert Tibbloc de levering van biobrandstof uit 100% hernieuwbare energie, ecologische brandstof, premium stookolie, gas, hout… bij de  installatie en tijdens de werking van haar uitrustingen. Zo geniet u van een optimalisering van de leveringen en kwaliteitsgarantie op de gebruikte brandstof.

Het gebruik van gereglementeerde brandstof is een doorslaggevende factor voor het rendement en de lange levensduur van onze uitrustingen. Door de bevoorrading van brandstof te verzekeren, respecteert Tibbloc de reglementering inzake transport van gevaarlijke goederen over de weg (TMD- en ADR-decreet).

Bewaking van het brandstofpeil

Indien Tibbloc aangesteld wordt voor de bewaking  stellen we ons tot doel te vermijden dat de werking moet worden stilgelegd wegens een tekort aan brandstof door een beveiligde onafhankelijke service te leveren. Voor een perfecte coördinatie van de leveringen, kunnen onze tanks vol geleverd worden.

Merk op: na de uitval door een stookolie tekort , moet het hele stookoliecircuit ontlucht en gevuld worden, de brander opnieuw opstarten en het volledige verwarmingssysteem  moet door een bevoegd technicus opnieuw in bedrijf worden gesteld. Verder kan gebrek aan brandstof ook nefaste gevolgen hebben voor bepaalde mechanische onderdelen.

Onze dienst brandstofbeheer bevat :

 • Optimale werking van de filters
 • Naleving van de premium brandstofkwaliteit edn de garantie op het calorische rendement
 • Beheer van de administratie ( bestellingen en facturen)
 • Het financieel beheer
 • Beheer van de ophaling aan het einde van de huurperiode