FUEL.IT-service

Beheer van brandstoffen

Tibbloc kan instaan voor de levering van een groot gamma brandstoffen:

 • Biobrandstof van koolzaad 100% hernieuwbare energie
 • Ecologische brandstof, minimum 5% hernieuwbare energie
 • Premium stookolie
 • Vloeibaar propaangas (LPG)
 • Vloeibaar aardgas (LNG)
 • Hout en houtpellets
 • Beheer van de bevoorrading

Dankzij een specifieke service, verzekert Tibbloc de levering van biobrandstof uit 100% hernieuwbare energie, ecologische brandstof, premium stookolie, gas, hout… tijdens de installatie en tijdens de werking van haar uitrustingen. Zo geniet u van een optimalisering van de leveringen en garantie wat de kwaliteit van de gebruikte brandstof betreft.

Het gebruik van gereglementeerde brandstof is een factor van doorslaggevend belang voor het rendement en de lange levensduur van onze uitrustingen. Door de bevoorrading van brandstof te verzekeren, respecteert Tibblocde reglementering inzake transport van gevaarlijke goederen over de weg (TMD- en ADR-decreet).

Bewaking van het brandstofpeil

Tibbloc staat in voor de bewaking en stelt zich tot doel te vermijden dat de werking moet worden stilgelegd wegens een tekort aan brandstof, en een beveiligde autonome service te leveren. Voor een perfecte coördinatie tijdens de leveringen, kunnen onze tanks vol geleverd worden.

Merk op: wanneer de stookolie op is, moet het hele stookoliecircuit opnieuw in gang worden gezet en dient de brander opnieuw te worden aangestoken, waarbij het hele verwarmingssysteem door een bevoegde technicus opnieuw in bedrijf moet worden gesteld. Verder kan gebrek aan brandstof ook nefaste gevolgen hebben voor bepaalde mechanische onderdelen.

Notre service de gestion des combustibles comprend :

 • L’optimisation des systèmes de filtration
 • Le respect des normes de qualité fioul premium et le rendement calorifique garanti
 • La gestion des démarches administratives (commandes et factures)
 • La gestion financière (loi sur le paiement des combustibles)
 • La gestion du repli en fin de prestation