Service Publique – Houtverwarmingsketel

DE DOELSTELLING


Huur van een houtgestookte boiler van 250 kW voor 7 maanden in het aquacentrum, met als doel het energieverbruik te verminderen.

DE CONTEXT


De gemeente Parthenay-Gâtine kiest voor een innovatieve aanpak om de kosten van het aquacentrum te verlagen

Tegen een achtergrond van aanzienlijke stijgingen in gas- en elektriciteitsprijzen is de energierekening van het aquacentrum vertienvoudigd.

Geconfronteerd met deze situatie heeft de Communauté des communes de Parthenay-Gâtine de wens geuit om stevig in te zetten op energie-efficiëntie op de lange termijn.

Met dit in gedachten koos het voor onze alternatieve oplossing om de energiekosten te beperken.

DE UITDAGING


Energie-efficiëntie integreren

De gemeente Parthenay-Gâtine staat voor een grote uitdaging: het beheersen van haar energiekosten tegen een achtergrond van stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Geconfronteerd met deze moeilijke economische situatie is het noodzakelijk geworden om een levensvatbaar en economisch alternatief te vinden voor de twee gasgestookte boilers die van oudsher voor de verwarming van het aquacentrum zorgden.

De Communauté de communes wil energiebesparing echter centraal stellen om het ecologische imago van de gemeenschap in de ogen van haar burgers te versterken en zo haar betrokkenheid bij het behoud van het milieu te tonen.

DE TIBBLOC-OPLOSSING


Een innovatieve oplossing voor duurzame energie in het Aquatic Centre

Installatie van een 250 kW houtgestookte ketel, die zowel hout als pellets gebruikt.

In tegenstelling tot traditionele gasgestookte boilers zal deze nieuwe installatie de energieafhankelijkheid van het aquacentrum van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd een ecologisch en economisch alternatief bieden.

Een cruciaal aspect van de Tibbloc-oplossing is de lokale herkomst van de gebruikte brandstoffen. Het hout dat nodig is om de ketel te laten werken, is afkomstig van een bedrijf in dezelfde regio, waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd en de ecologische voetafdruk van het transport wordt verkleind.

DE VOORDELEN


Aanzienlijke verlaging van energierekeningen

De toepassing van de Tibbloc-oplossing heeft tastbare voordelen opgeleverd in de vorm van lagere energiekosten voor het aquacentrum van de gemeente Parthenay-Gâtine.

In de 7 maanden van de proef werden de energierekeningen verlaagd met een aanzienlijke €95.000.

Ter vergelijking: over een vergelijkbare periode wordt normaal €150.000 uitgegeven aan gas.

De kosten van het huren van de boiler voor 7 maanden komt overeen met slechts 40 dagen gasverwarming. Deze vergelijking onderstreept niet alleen het economische voordeel van het gebruik van hout als energiebron, maar ook het snelle rendement van het leasen van de Tibbloc ketel.

Dankzij deze aanzienlijke besparingen betaalt de huur van de boiler zichzelf terug vanaf de negende maand van gebruik. Dit snelle rendement op de investering bewijst de financiële relevantie van de overgang naar duurzamere en zuinigere energie, waardoor het aquacentrum op de lange termijn op weg is naar een efficiënter en verantwoordelijker energiebeheer.

Zonder investeringen in vaste activa

250 kW hout- en pelletketel

24/7 oproepbaar

Lokaal hout

Samenwerkingsverbanden met transportbedrijven