Industrie – Warmwaterproductie veiligstellen

DE DOELSTELLING


Onzekerheden in de gasvoorziening compenseren.

DE CONTEXT


Impact van de energiecrisis op een productie-installatie

De wereldwijde energiecrisis heeft gevolgen gehad voor verschillende sectoren, waaronder de industrie. Eén productiefabriek werd geconfronteerd met onzekerheden in verband met de verstoorde gasleveringen, wat zijn activiteiten beïnvloedde.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de fabriek tijdelijke oplossingen moeten vinden om de productie op peil te houden en heeft ze gekeken naar energiealternatieven voor de lange termijn.

DE UITDAGING


De continuïteit van industriële activiteiten waarborgen in het geval van onvoorziene gasonderbrekingen

Voor deze fabriek was het van cruciaal belang om de warmwaterproductie op peil te houden, zelfs als de gastoevoer onverwacht wegviel.

Dit betekent een proactieve aanpak om energiebronnen te diversifiëren en de afhankelijkheid van gas te verminderen. Met de mogelijkheid om over te schakelen tussen verschillende brandstoffen, zoals gas en huisbrandolie (FOD), kan de installatie de productie van warm water in stand houden, zelfs als de gastoevoer wordt onderbroken.

Deze strategie maakt het ook mogelijk om de brandstofkosten te verlagen door controle te bieden over de keuze van de energiemix. Afhankelijk van de prijzen en beschikbaarheid op de markt kan de installatie het gas- en FOD-verbruik aanpassen om de energiekosten te optimaliseren en een continue productie van warm water te garanderen.

DE TIBBLOC-OPLOSSING


De energiecontinuïteitsoplossing met Tibbloc

We installeerden twee warmwaterketels, elk met een vermogen van 3 MW, voor een periode van 7 maanden.

Deze ketelruimten, uitgerust met gemengde branders, bieden energiediversificatie. Doordat ze het gebruik van verschillende soorten brandstof mogelijk maken, garanderen ze een continue beschikbaarheid van energie, aangepast aan marktschommelingen.

Deze ketelruimten, die in stand-by of noodmodus worden geleverd, vormen een integraal onderdeel van een continuïteitsplan en bieden een betrouwbare back-upoplossing in het geval van een storing in de hoofdapparatuur of een onverwachte onderbreking van de energietoevoer.

Het huurcontract loopt van september 2022 tot maart 2023, een periode van 7 maanden.

DE TIBBLOC-OPLOSSING


Lease van twee warmwaterketels van 3 MW voor een periode van 7 maanden

  • 2x 3 MW heetwaterketels (90°C) met gemengde branders voor energiediversificatie
  • Geleverd als stand-by/back-up als onderdeel van een continuïteitsplan
  • Huurperiode van september 2022 tot maart 2023, d.w.z. 7 maanden

DE VOORDELEN


De productie werd niet beïnvloed

  • Deze fabriek kon de continuïteit van haar diensten garanderen zonder productieverlies.
  • De ketelruimten werden opgestart met FOD/GAS, wat leidde tot energiebesparing.

Zonder investeringen in vaste activa

Verhuur 24/7 beschikbaar op locatie

2x 3 MW warmwaterketels (90°C)

Samenwerkingsverbanden met transportbedrijven