12 December 2021

Bijeenkomen om onze ervaringen te delen

Het team van Tibbloc komt tijdens de jaarlijkse seminarie bijeen om onze ervaringen en onze menselijke waarden te delen

• Aan de orde van de dag bij Tibbloc: wederzijdse hulp, solidariteit, welwillendheid, prestaties, striktheid, organisatie, positieve energie, polyvalentie, beheer van dringende gevallen en creativiteit

• Met het oog op onze toekomstperspectieven: transparantie, vertrouwen, zekerheid, een zelfde globale visie, beheer van de werkprocedés, vooruitgang, zeker, rechtvaardig en verantwoordelijk.

Uitvoering van onze doelstellingen in 2021:

• Veiligheid voor iedereen en vóór alles met onze MASE- en Seveso-certificaties
• Aanwerving en integratie van een tiental medewerkers
• Een omzetgroei van 25%
• Investering van 5 miljoen euro in nieuw materieel
• Ontwikkeling van onze activiteiten op internationaal vlak en in verschillende vormen van energie
• Integratie bij de Communauté du Coq Vert Bpifrance, in partnerschap met ADEME en het Ministerie voor de Groene Transitie.