Voedingsmiddelensector

Voedingsmiddelensector

Deze sector is in Frankrijk en Belgïe zeer belangrijk, en telt heel wat bedrijven die veel stoom verbruiken, vooral de suikerraffinaderijen. Voor warmteproductie stellen we vaak als noodoplossing onze stoomketels met groot vermogen tot 17T/u voor om aan hun productieproblematiek te beantwoorden.

Verwerking, opslag, aanvullend vermogen, test om het vermogen te beoordelen, voorkoeler, nieuwe productie… de voedingsmiddelensector vereist grote vermogens en betrouwbaar materieel. Met onze koelgroepen en aanverwante uitrustingen, warmtewisselaars, luchtkoelers met geforceerde circulatie, buffertanks, pompen en leidingen, stellen we een geheel van middelen ter beschikking voor positieve koeling en negatieve koeling voor de melkindustrie, de slachthuizen, de coöperaties voor groenten en fruit, de producenten, de verwerkingsketens, de diepvriescellen, de wijnsector enz.